มัตสึชิมะยะเรียวกัง (Matsushimaya)

ห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด 26 ห้อง ห้องนี้ที่เราพักวางกระเป๋าไว้ด้านหน้าประตูเลยค่ะ เนื่องจากว่าการยกกระเป๋าเดินทางขึ้นมาในห้องที่ปูด้วยเสื่อทาทามินั้น อาจทำให้พื้นเสื่อเสียหายได้ จากการลากไปมาของล้อ เ...

พักต่างแดน

 • เข้าชม : 21
 • เข้าชม : 11
 • เข้าชม : 1
 • เข้าชม : 8
 • เข้าชม : 19
 • เข้าชม : 18
 • เข้าชม : 173
 • เข้าชม : 22
 • เข้าชม : 3
 • เข้าชม : 137
 • เข้าชม : 223
 • เข้าชม : 7

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top