มัตสึชิมะยะเรียวกัง (Matsushimaya)

ห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด 26 ห้อง ห้องนี้ที่เราพักวางกระเป๋าไว้ด้านหน้าประตูเลยค่ะ เนื่องจากว่าการยกกระเป๋าเดินทางขึ้นมาในห้องที่ปูด้วยเสื่อทาทามินั้น อาจทำให้พื้นเสื่อเสียหายได้ จากการลากไปมาของล้อ เ...

พักต่างแดน

 • เข้าชม : 20
 • เข้าชม : 16
 • เข้าชม : 2
 • เข้าชม : 23
 • เข้าชม : 9
 • เข้าชม : 10
 • เข้าชม : 41
 • เข้าชม : 19
 • เข้าชม : 74
 • เข้าชม : 55
 • เข้าชม : 69
 • เข้าชม : 3

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top