ก๋วยเตี๋ยวไง ยกทะเลมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ จ.สมุทรสาคร

พูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดัง แถวแม่กลอง คงหนีไม่พ้น "ร้านก๋วยเตี๋ยวไง"  จากร้านก๋วยเตี๋ยวเพิงเล็กๆ ริมทาง กลายเป็นร้านใหญ่โตแล้ว ณ ตอนนี้ ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 560 บาท โดยร้านนี้ชื่อว่า...

นนทบุรี

 • เข้าชม : 25
 • เข้าชม : 25
 • เข้าชม : 34
 • เข้าชม : 33
 • เข้าชม : 96
 • เข้าชม : 14
 • เข้าชม : 39
 • เข้าชม : 1
 • เข้าชม : 110
 • เข้าชม : 6
 • เข้าชม : 34
 • เข้าชม : 21

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top