ก๋วยเตี๋ยวไง ยกทะเลมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ จ.สมุทรสาคร

พูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดัง แถวแม่กลอง คงหนีไม่พ้น "ร้านก๋วยเตี๋ยวไง"  จากร้านก๋วยเตี๋ยวเพิงเล็กๆ ริมทาง กลายเป็นร้านใหญ่โตแล้ว ณ ตอนนี้ ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 560 บาท โดยร้านนี้ชื่อว่า...

เชียงใหม่

 • เข้าชม : 20
 • เข้าชม : 4
 • เข้าชม : 3
 • เข้าชม : 4
 • เข้าชม : 27
 • เข้าชม : 28
 • เข้าชม : 53
 • เข้าชม : 1
 • เข้าชม : 15
 • เข้าชม : 45
 • เข้าชม : 177
 • เข้าชม : 4

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top