ก๋วยเตี๋ยวไง ยกทะเลมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ จ.สมุทรสาคร

พูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดัง แถวแม่กลอง คงหนีไม่พ้น "ร้านก๋วยเตี๋ยวไง"  จากร้านก๋วยเตี๋ยวเพิงเล็กๆ ริมทาง กลายเป็นร้านใหญ่โตแล้ว ณ ตอนนี้ ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 560 บาท โดยร้านนี้ชื่อว่า...

ชลบุรี

 • เข้าชม : 21
 • เข้าชม : 10
 • เข้าชม : 13
 • เข้าชม : 60
 • เข้าชม : 8
 • เข้าชม : 57
 • เข้าชม : 26
 • เข้าชม : 17
 • เข้าชม : 25
 • เข้าชม : 27
 • เข้าชม : 2
 • เข้าชม : 7

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top