สงขลา

ถนนนางงาม

ถนนนางงาม ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองสงขลาเลยจร้า บ้านช่องแถวนี้ก็ยังคงความคลาสสิคแบบออริจินอลสุดๆ ส่วนใหญ่เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ออกสไตล์แบบจีน เพราะย่านนี้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนาน สังเกตได้จากบรรยากาศโดยรอบ ร้านเด็ดๆ ที่ย่านนี้ก็มีหลายๆ ร้านอยู่นะสำหรับของกิน เช่น ร้านขนมไทยแม่ฉวี, ร้านไอติมโอ่ง, ร้านไอติมถั่วเขียว,...

เขาตังกวน

เขาตังกวน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานเงินหลวง ให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในองค์พระเจดีย์ และในเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโว และลากพระของสงขลา เอาเป็นว่าถ้าใครขึ้นมาที่นี่แล้ว...