หน้าแรก ที่เที่ยว ภาคกลาง ที่เที่ยว สุพรรณบุรี

ที่เที่ยว สุพรรณบุรี

หมู่บ้านลี่เจียง หรือหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ยกเมืองจีนมาไว้ที่สุพรรณบ้านฉัน

เมื่อเข้ามาภายในอุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) เหมือนได้หลุดเข้ามาในเมืองจีนเลยฮะ ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรจำลอง "เมืองลีเจียง" เมืองเก่าแก่โบราณของจีน เที่ยวชมปฏิมากรรมที่งดงามอย่างเสามังกรฟ้า จากเมืองฉงอู่ สาธาราณรัฐประชาชนจีน ขึ้นไปชมวิวในแบบ 360 องศา บนหอคอยชมวิว เพื่อนๆ จะได้เห็นวิวรอบๆ...