หน้าแรก ที่เที่ยว ภาคกลาง ที่เที่ยว นนทบุรี

ที่เที่ยว นนทบุรี

เกาะเกร็ด สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญ เสน่ห์กลางลำน้ำเจ้าพระยา ปากเกร็ด นนทบุรี

ไปติดเกาะกัน แต่ไม่ใช่เกาะกลางทะเลนะ หรือเกาะกลางถนนนะ แต่เป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา นั้นก็คือ “เกาะเกร็ด” แหล่งชุมชนคนมอญ ขึ้นชื่อในเรื่อเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี พลาดไม่ได้ที่จะไปทักทายเจดีย์มุเตา เจดีย์ทรงรามัญ สัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด ที่วัดปรมัยยิกาวาส มาที่แล้วต้องไม่พลาดชิม ทอดมันหน่อกะลา, ข้าวแช่, ห่อหมกปลาช่อน – ปลากราย และผักทอด หรือจะเป็นของหวาน ทั้งทองหยิบ ทองหยอด...

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 (วัดบรมราชากาญจนาภิเษก) สะเดาะเคราะห์ปีชง ชมความอลังกาล ตามแบบฉบับวัดจีน บางบัวทอง นนทบุรี

ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กันเถอะ แต่จะไปเยาวราชก็หาที่จอดรถลำบาก ลองไปที่ “วัดเล่งเน่ยยี่ 2 “ หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ย่านบางบัวทอง ก้าวขาเข้าภายในบริเวณวัดรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในภาพยนต์จีน วัดจีนนิกายรังสรรค์ในเวลาสร้างนานถึง 12 ปี ก่อนจะเปิดให้เยี่ยมชมเมื่อปี พ.ศ.2551 “วิหารจตุโลกบาล” เต็มไปด้วยรูปเคารพของพระอรหันต์และพระโพธิสัตว์รวมทั้งเทพเจ้าตามคติความเชื่อแบบจีนสีทองอร่ามตา ถัดมาเป็นมหาวิหารใหญ่ ซึ่งเป็นพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า...