วัดพระปรางค์เหลืองเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมของชุมชนในเมืองพยุหะคีรี ตั้งอยู่ติดริมน้ำเจ้าพะยา และมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) ของปวงชนชาวไทยเคยเสด็จมาที่วัดแห่งนี้ถึง 3 ครั้ง ในการเสด็จประพาสต้นทางภาคเหนือ วัดพระปรางค์เหลือง มีอายุเก่าแก่กว่า 230 ปี สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณปีพุทธศักราช 2305 ตั้งอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยา ด้านฝั่งตะวันออก มีศาสนสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น องค์พระปรางค์เหลืองเดิม, วิหารหลวงพ่อโตประดับเครื่องสังคโลก, แพท่าน้ำรับเสด็จ, เก๋งเรือพระราชทาน, พระอุโบสถ, กุฏิเก่าหลวงพ่อเงิน, รูปหล่อหลวงพ่อเงิน, ภาพถ่ายสำคัญในอดีต และในสมัยก่อนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการรักษาโรคด้วยวิธีเหยียบฉ่า และมีพระเกจิชื่อดังคือหลวงพ่อเงิน เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

วัดพระปรางค์เหลืองมีโบราณสถานที่สำคัญคือองค์พระปรางค์เหลืองปรางค์องค์เดิมนั้นมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นเจดีย์องค์เก่า อยู่ในพื้นที่โบราณสถานเมืองบนสมัยทวารวดี ปัจจุบันพระปรางค์องค์นี้มีลักษณะเป็นพูนอิฐ และดินสูงเหมือนเนินเขาเตี้ย ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครแตะต้องไม่ได้ ส่วนองค์พระปรางค์ปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ 2541 องค์พระปรางค์เหลืองที่สร้างขึ้นใหม่เป็นปรางค์ขนาดใหญ่ตั้งเด่นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาทำเป็นสีขาวทั้งองค์ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ริมน้ำ สูงประมาณ 29 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูงสามชั้น เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยแบบจำลองจากเจดีย์องค์เก่าข้างโบสถ์ ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ 2460 ส่วนกลางขององค์ปรางค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ซึ่งที่สร้างไม่ครอบองค์เดิมไว้ก็เพราะต้องการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ดูและศึกษาพระปรางค์องค์เก่า

ถ้าใครมาเที่ยว นครสวรรค์ ก็อย่าลืมแวะเข้าไปนมัสการองค์พระปรางค์เหลืองและตามร่องรอยเสด็จประพาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวงที่วัดพระปรางค์เหลืองแห่งนี้กันนะคะ

เขียนโดย : Welove แว่นเล็ก

ที่อยู่:
333, ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

ประเภทที่เที่ยว:
วัด
ประเภทกิจกรรม:
นมัสการองค์พระปรางค์เหลือง

วันทำการ:
ทุกวัน
เวลาทำการ:
07.00 – 17.00

ที่จอดรถ:
ไม่มี
การเดินทาง:
ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 สายกรุงเทพมหานคร-นครสวรรค์ แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานี ก่อนข้ามสะพานวันรัต ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยก ระยะทางประมาณ 500 เมตร วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here