พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์01

“พุทธอุทยานมาฆบูชา” เป็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ ที่แวดล้อมไปด้วยรูปปั้นพระอรหันตสาวก 1,250 รูป

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์02

ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ แก่ภิกษุ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ ในวันเพ็ญเดือน 3

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์03

เพราะสถานที่แห่งนี้คือ “พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” ซึ่งพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวของพระพุทธศาสนา

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์04

เขียนโดย : Welove หนูมารี

ที่อยู่:
ตำบล สาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

ประเภทที่เที่ยว:
พิพิธภัณฑ์, อุทยานแห่งชาติ, โบราณสถาน, วัด

เทศกาลที่แนะนำ:
วันมาฆบูชาของทุกปี
วันทำการ:
ทุกวัน

สถานที่ใกล้เคียง:
น้ำตกสาริกา
ราคา:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่จอดรถ:
มี
การเดินทาง:
ปากทางเข้าสู่น้ำตกสาลิกาไม่ไกลนัก จะเห็นป้ายบอกทางเข้า “พุทธอุทยานมาฆบูชา” ทางด้านขวามือ เมื่อเลี้ยวรถเข้าไปอีกนิด


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here