พูดถึงจังหวัดนครปฐมแล้ว ต้องนึกถึงเจดีย์สีทององค์ใหญ่ อยู่กลางใจเมืองนครปฐม “พระปฐมเจดีย์” ปูชนียสถานสำคัญของแผ่นดินไทย ตั้งภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา มาตั้งหลักปักฐานเผยแผหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมเป็นที่แรก และได้สร้างพระเจดีย์ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ความสูงกว่า 120 เมตรครอบทับองค์เดิมไว้

สักการะพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ และ “พระร่วงโรจนฤทธิ์” พระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ศิลปะสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่ชาวเมืองนครปฐมมาอย่างยาวนาน อิ่มบุญแล้วแต่ไม่อิ่มท้อง แวะไปทานข้าวหมูแดง – หมูกรอบรอบรั้ววัด หรือยามเย็นจะเดินตลาดนัดหน้าพระปฐมเจดีย์ ที่มีของคาว หวานให้เลือกกินกันจุใจ

เขียนโดย : we love to นิวเดย์

ที่อยู่:
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประเภทที่เที่ยว:
วัด
ประเภทกิจกรรม:
ไหว้พระขอพร

ที่จอดรถ:
ไม่มี
การเดินทาง:
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือใช้ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม