แต่งชุดไทยห่มสไบ ไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยโบราณสถานหลายแห่ง มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,810 ไร่ โดยอยู่ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นราชธานีของชาติไทยที่มีอายุอานามยาวนานกว่า 417 ปี ในช่วงเวลานั้นบ้านเมืองได้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง กฎหมาย ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งยังมีร่องรอยให้พบเห็นจนถึงปัจจุบัน และที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะมีเส้นทางจักรยานให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญต่างๆให้ได้ศึกษากันด้วยค่ะ

เรามาย้อนรอยแม่การะเกดกันเลยนะคะ นุ่งโจงห่มสไบเดินเล่นกันไปชมกันที่ พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง ในอดีตเป็นที่ประทับของกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครอง และยังโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีสรรเพชญ์ อยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เราเดินเล่นๆมาแถวนี้ก็จะเห็นซากปรักหักพังที่เป็นร่องรอยความเจริญในอดีตให้ระลึกถึง

เดินชมกันไปเรื่อยๆก็มาถึงวัดราชบูรณะ วิหารพระมงคลบพิตร แต่ละชื่อที่กล่าวถึงอย่าได้ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นโบราณสถานแต่ละที่แบบสมบูรณ์ บางแห่งเหลือเพียงช่วงตัวฐาน หรือกำแพง แต่การเดินชมโบราณสถานแห่งนี้ทำให้เราระลึกถึงรากเหง้าความเป็นไทย และภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรา ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจจนเราเล่าไม่หมดในครั้งนี้ แล้วเราจะมาเล่าใหม่นะคะ

อุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
เพื่อเป็นการบำรุงโบราณสถานจึงมีค่าเข้าชมด้วยนะคะ
สำหรับคนไทย คนละ 10 บาท
สำหรับชาวต่างชาติ คนะ 50 บาท