หน้าแรก We นิวส์ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง...

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ

เปิดประตูสู่แดนอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น ชมความงามของธรรมชาติ ใน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” และสนุกสนานกับ “ยักษ์จมูกแดง” ผู้สร้างตำนานแม่น้ำโขง

นครราชสีมา – จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน เปิดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ประจำปี “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560” ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของธรรมชาติและหลากเรื่องราวแห่งความเป็นถิ่นอีสาน ภายใต้แนวคิด “เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” ความมหัศจรรย์ของ “น้ำ” ทรัพยากรแห่งชีวิต ที่สร้างความผูกพันและวิถีชีวิตของชาวอีสานท้องถิ่นในทุกมิติ ตั้งแต่การดำรงชีพไปจนถึงความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมพร้อม 5 จุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่รอต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทุกท่าน ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

นางชุติมา ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ จิม ทอมป์สัน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสความงามของธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานพื้นถิ่น ทั้งความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถาปัตยกรรมอีสาน ฯลฯ บนเนื้อที่อันอุดมสมบูรณ์กว่า 600 ไร่ บริเวณภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้มรดกทางสังคมอันทรงคุณค่าอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็น อีกหนึ่งวิธีการสืบสานภูมิปัญญาและสานต่อองค์ความรู้ “ถิ่นอีสาน” อย่างยั่งยืน ในปีนี้ได้นำเสนอเรื่องราว ความมหัศจรรย์ของ “น้ำ” ทรัพยากรแห่งชีวิตที่ผูกพันกับชาวอีสานท้องถิ่นในทุกมิติ พร้อมเรียนรู้ตำนานการเกิด แม่น้ำโขง ภายใต้ชื่องาน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” โดยเปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 เท่านั้น”

อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม กล่าวว่า “คำว่า “เต๋อเติน เวินวัง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง พลังเสียงของน้ำที่ดังสะเทือนกึกก้อง ได้กลายมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ ความพิเศษให้กับจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ในปีนี้ เราได้นำความหมายและเรื่องราวอันสุดวิเศษของ “น้ำ” ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ ซึ่งผูกพันแนบแน่นกับสังคมจนเป็นบ่อเกิดแห่งวิถีชีวิตชาวอีสานในทุกมิติตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ตั้งแต่การดำรงชีวิต การเลี้ยงชีพ การตั้งถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและตำนานพื้นบ้านที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างเรื่องเล่าแต่เก่าก่อนเกี่ยวกับการกำเนิดแม่น้ำโขงกับตำนานยักษ์สะลึคึและนายพรานจึ่งขึ่งดังแดงจากตำนานแก่งคุดคู้ รวมถึงการสอดแทรกบริบทความสำคัญของน้ำเข้ากับองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดในทุกจุดท่องเที่ยวอีกด้วย

อาจารย์พหลไชย เปรมใจ สถาปนิกที่ปรึกษา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เผยว่า “ในปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส ความงดงามของธรรมชาติ การประดับตกแต่งภายในฟาร์ม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะสอดแทรกความหมายและพลังอันน่าอัศจรรย์ของ “น้ำ” ผ่านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมใน 5 จุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและมีความวิจิตรงดงาม ประกอบด้วย

จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร ไฮไลท์สำคัญที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชื่นชมและถ่ายภาพทุ่งคอสมอสสีชมพูบานสะพรั่ง บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ และตื่นตาตื่นใจไปกับซุ้มทางเข้าไม้ไผ่ ทอดยาว นำทางเข้าสู่ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำโขง ก่อนแวะเก็บลูกหม่อน หรือ ‘มัลเบอร์รี่’ และผักสดปลอดสารพิษ ณ บริเวณ U-Pick Garden

จุดที่ 2 ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ชมทุ่งดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์และเพลิดเพลินไปกับ “ยักษ์จมูกแดง” ผู้สร้างตำนานการกำเนิดแม่น้ำโขง พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมากมาย อาทิ ‘ไหดักน้ำค้างยักษ์’ ที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเก็บภาพของทุ่งดอกไม้มุมสูงแบบ 360 องศา และ ‘ยอ’ อุปกรณ์จับปลาของชาวอีสาน บริเวณลานยกยอ ปิดท้ายด้วยลานฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสัญลักษณ์ของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ที่ทุกท่านชื่นชอบ

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพลังแห่ง “น้ำ” ผ่านกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง ซึ่งล้วนใช้น้ำเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ อาทิ สวนลอยน้ำและแปลงเกษตรแบบไม่ต้องรดน้ำ การปลูกข้าวทำนาอินทรีย์แบบดั้งเดิม พร้อมสัมผัสความน่ารักและถ่ายรูปกับครอบครัวควายไทย ”บุญหลาย” ขวัญใจนักท่องเที่ยว ก่อนชมความวิจิตรงดงามของ “สถาปัตยกรรมอีสาน” ทั้งบ้านเรือนและศาสนาคารอีสานดั้งเดิมหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ผ่านวรรณกรรมบนผ้าผะเหวดโบราณ พร้อมสักการะพระพุทธรูปไม้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานอายุกว่า 100 ปีที่หาชมได้ยาก รวมถึงผลงานศิลปะที่บอกเล่าความผูกพันของชาวอีสานกับน้ำชุด “ลวงปลา” และเครื่องจักสานวิถีแห่งน้ำ “สุดเหวี่ยง” จากศิลปิน อินทนงค์ ชิณวงศ์ และชุด “บั้งไฟพญานาค : ความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง” จาก อาจารย์ตนุพล เอนอ่อน สนุกสนานไปกับการแสดงหมอลำและศิลปะพื้นบ้านอีสานในบรรยากาศเย็นสบายริมอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านอีสาน และครั้งแรกของกิจกรรม “ลอยเรือ ล่องน้ำ” ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลงเรือพายจากท่าน้ำหมู่บ้านอีสานไปถึงตลาดจิม ระยะทางประมาณ 400 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานอย่าง ‘หอไตร’ กลางน้ำ เป็นต้น

จุดที่ 4 หมู่บ้านจิม พบกับ “อุโมงค์ปลาหลากสี” ที่ผลิตจากผ้าหลากสีสันนำทางเข้าสู่หมู่บ้านจิม เพื่อร่วมชมเรียนรู้ และทดลองลงมือทำในทุกกระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน

จุดที่ 5 ตลาดจิม ผ่อนคลายไปกับเสียงสายน้ำ พร้อมชมกลไกของรางส่งน้ำไม้ไผ่ที่พาดผ่านรอบตลาดจิม สนุกสนานกับการเลือกซื้อเลือกเก็บผักไฮโดรโปนิกส์จากแปลงด้วยตนเอง ก่อนปิดท้ายทริปสุดประทับใจกับการช้อปปิ้งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปหลากหลายรายการจาก จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตลอดจนผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายในราคาสุดพิเศษ”

นอกจากนี้ “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560” ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ “วิ่งเต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” ในวันแรกของการเปิดฟาร์ม (วันที่ 2 ธันวาคม 2560) ประกอบด้วย ระยะเดิน-วิ่ง 1.5 กม. ระยะฟันรัน (Fun Run) 5 กม. ระยะมินิมาราธอน (Mini Marathon) 10 กม. และระยะฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) 21 กม.

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่วันนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ราคาบัตรหน้าฟาร์มสำหรับวันธรรมดา บัตรผู้ใหญ่ ราคา 180 บาท และบัตรเด็ก ราคา 130 บาท ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ บัตรผู้ใหญ่ราคา 220 บาท และบัตรเด็กราคา 160 บาท สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) บัตรราคา 90 บาท ทุกวัน ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าในราคาพิเศษได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com หรือ จิม ทอมป์สัน แฟล็กชิป สโตร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร้านจิม ทอมป์สัน สาขาสุรวงศ์ เซ็นทรัลเวิลด์ ดิ เอ็มโพเรียม พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ปาลิโอ เขาใหญ่ และหอค้ำคูณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-762-2566, 085-660-7336 หรือติดตามรายละเอียดผ่านทางเวปไซต์ www.jimthompsonfarm.com และ www.facebook.com/JimThompsonFarmTour

อินสตาแกรม @Jimthompsonfarm และ YouTube: JimThompsonFarm

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

ตลาดนัดจุฬาฯ ตลาดวันศุกร์ ไพเราะเสนาะหู

ใครจะเชื่อว่าใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีตลาดนัดกับเค้าด้วย ทุกวันศุกร์เส้นทางระหว่างตึกจุลจักรพงษ์ ถึงคณะบัญชี ถูกเนรมิตให้เป็นตลาด สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้มาเดินช้อปปิ้งแบบชิลๆ กัน มีทั้งอาหารนานาชนิด, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, ต้นไม้-ดอกไม้ และของจิปาถะอีกมากมาย เน้นสินค้าราคาถูก พ่อค้า-แม่ค้าต้องพูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยทุกร้านเลยครับ ยิ่งทำให้บรรยากาศในการช้อปฯ นั้นดีกว่าเดิมเยอะ แล้วจะรู้ว่าจุฬาฯ ขาวมากครับ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กราบพระแก้วมรกต วัดคู่บ้านคู่เมือง

เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก “วัดพระแก้ว” หรือ “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” อย่างแน่นอนครับ วัดคู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” พระคู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยอดีต ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตร งดงามกันได้ทุกวันนะครับ แต่ต้องแต่งกายให้สุภาพกันหน่อย ไม่อย่างนั้นจะเข้าภายในบริเวณไม่ได้นะครับ

ท่ามหาราช ท่าน้ำสุดชิคของคนเมืองกรุง

นั่งรับลมเย็น ริมแม่น้ำเจ้าพระยายามแสงแดดค่อยๆ ลาลับขอบฟ้าชิลสุดๆ ที่นี่คือ คอมมูนิตี้มอลล์ เก๋ไก๋ ที่ยกสิ่งอำนวยความสะดวกมาไว้ริมแม่น้ำสายใหญ่ของเมืองกรุงเทพมหานคร ศูนย์กลาง ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย เลิศ!!! อ่ะ เพื่อนๆ สามารถเดินเล่น ช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่ง หาของอร่อยๆ ทาน ตามคอนเซ็ปต์ Riverside Eatery, Urban Oasis,...

“สกายวอร์ค” อาณาจักรดวงไฟกว่าล้านดวงกลางเมือง

ใครที่ชื่นชอบขับรถดูไฟยามค่ำคืน แถวในเมือง ก็คงไม่พลาดที่จะมาชมความงามของ อุโมงค์ไฟ ที่เรียกว่า “สกายวอล์ค” แยกราชประสงค์ วันนี้เราเลยพาเพื่อนๆ ไปดูไฟกันดีกว่า ไปเดินบนสกายวอล์ค สวยๆ กันดีกว่าค่ะ “สกายวอล์ค” ...

เที่ยวแบบมินิ Aichi Shizuoka

ทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดที่อยู่กลางแผนที่ประเทศญี่ปุ่น นั้นคือจังหวัดนาโกย่า แต่ทริปนี้ผมใช้แค่สนามบินของจังหวัดนี้เท่านั้น เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยว เพราะจังหวัดใกล้เคียงนี้ยังมีอะไรให้เที่ยว ให้ชิลอีกเยอะเลยครับ พาเที่ยวไอจิ - ชิซุโอะกะ แบบรวดเดียว กระทัดรัด แต่จัดเต็ม!! เริ่มการเดินทางที่ประเทศไทยด้วยสายการบินแห่งชาติ “การบินไทย” ไฟล์ทที่ TG644...